POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny internetowej www.silove.pl i wyjaśnia w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z witryny internetowej tej firmy. Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażacie Państwo jednocześnie akceptację niniejszej polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz przedstawionymi poniżej warunkami.

1

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z większości zasobów witryny internetowej www.silove.pl nie wiąże się z koniecznością rejestracji, podawania danych osobowych oraz logowania do zestawu ogólnodostępnego zbioru informacji. Przekazywane nam dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres służbowy, numer telefonu itp.) mogą dotyczyć m.in. nawiązania kontaktu z Państwem, lub też umieszczenia Państwa na liście odbiorców wiadomości udostępnionego systemu mailingowego. Za pośrednictwem naszej witryny mogą także być gromadzone dane nieosobowe, takie jak nazwa domeny, adres IP komputera, typ przeglądarki itp. Dane te wykorzystywane mogą być w celu analizy statystyk dotyczących witryny internetowej www.silove.ploraz w celu optymalizacji działania naszej witryny.

2

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Silove wykorzystuje gromadzone dane osobowe wyłącznie dla własnych potrzeb (takich jak budowanie bazy klientów, wysyłka wiadomości lub biuletynów informacyjnych, identyfikacja potrzeb rynkowych użytkowników, rozwój produktów, itp.). Nie dzielimy się, nie licencjonujemy i nie odsprzedajemy danych osobowych gromadzonych w ramach naszej witryny internetowej. Zgromadzone dane mogą zostać przekazane w szczególnych przypadkach wyłącznie: następcom prawnym lub potencjalnym następcom prawnym prowadzonej przez Silove strony internetowej lub też niezależnym zleceniobiorcom zatrudnionym w celu wykonania na nasze zlecenie lub w naszym imieniu prac związanych ze zleconymi przez klientów zadaniami.

3

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Silove stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę gromadzonych danych osobowych przed utratą, ujawnieniem oraz nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją. Do stosowanych środków bezpieczeństwa należą m.in. środki prawne, administracyjne oraz techniczne (takie jak bariery ochronne, oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegowskie oraz – tam gdzie jest to wymagane – technologie szyfrujące).